16 May

Dagogstilling Ledige Stillinger på Daginstitutionen Tved Kolding

Stilling
Dagogstilling
Selskab
Daginstitutionen Tved
Beliggenhed
Kolding D83
Er åbningsdato
16 May, 2018 9 days ago

Daginstitutionen Tved Kolding presserende behov efter position for Dagogstilling. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Dagogstilling Ledige Stillinger på Daginstitutionen Tved Kolding Detaljer Job:

Arbejdssted:
Daginstitution Tved
Med placering i børnehaven i Tved.
Gl. Tved 23B, 6000 Kolding
Se vores hjemmeside: www.ditved.kolding.dk

Arbejdstid:
Arbejdstid: 30 timer om ugen.
Ansættelsestidspunkt:
Fast stilling 010918Hvad kan vi tilbyde:
Du får mulighed for at arbejde i en af Kolding Kommunes daginstitutioner, hvor vi gennem 4 år er en del af ”program for læringsledelse”. Vi er en fusioneret daginstitution bestående af tre geografiske adskilte huse med hver deres særpræg. Vores børn får glæde af samarbejdet med den særlige kombination af en aldersintegreret daginstitution samt de to Temainstitutioner Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven. Vores unikke kendetegn er, at husene bidrager med hver sin pædagogiske praksis, men ud fra en fælles vision og værdier.
Vores 5 værdier er: Kommunikation, Rollemodel, Planlægning, Udvikling og Trivsel.

I Tved har vi 22 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.
I Musikbørnehaven har vi 21 børnehavebørn.
I Idrætsbørnehaven har vi 22 børnehavebørn.


Du får mulighed for at arbejde sammen med en engageret, energifyldt og ikke mindst faglig bevidst personalegruppe, hvor der er plads til nye ideer og tanker. Hverdagen er præget af et spændende, udfordrende, sjovt og trygt miljø for børn og voksne. Alt dette kan du være med til at sætte dit præg på.
Vi arbejder udviklingsorienteret efter princippet om, at hvad der giver succes`er og positive oplevelser for både børn og voksne, vil vi videreudvikle på. Samtidigt ønsker vi også at være åbne overfor helt nye måder at gøre tingene på og dermed skabe muligheder for, at innovative og kreative processer kan finde sted.

Vi har et bredt samarbejde på tværs af huset så ressourcerne udnyttes optimalt. Vi værdsætter at arbejde i mindre grupper med tid til fordybelse og nærvær og vil opleves som et dagtilbud der bygger på tætte og nærværende relationer.

Vi kan tilbyde en ledelse, der er åben for nytænkning og giver plads til uddelegering, medbestemmelse, indflydelse og ansvar i det daglige pædagogiske arbejde. Som nyansat kommer du til at være med til at præge vores fremtid. Ud over ovennævnte kan vi også tilbyde en hverdag præget af forskellige samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere.


Funktioner:
Du skal arbejde i et team som er funktionsopdelt på to stuer.
Du bliver primærpædagog for en gruppe børn.
Du har ansvaret for samarbejdet og inddragelsen af forældrene ift. barnets trivsel og udvikling.
Du er tovholder i inddragelse af samt afholdelse af møder omkring barnet med forældrene og andre samarbejdspartnere.
Du skal kunne arbejde med kompetencehjulet og skriftligt udfærdige handleplaner.
Vi arbejder med en bevidsthed ift, roller og positioner i teamet ud fra Belbins model om teamroller. Du skal bidrage til udvikling af teamet gennem bevidsthed om egen og andres roller samt teamets interne samarbejde.
I børnehaven ønsker vi en pædagog der har en styrke i at være analyserende, kunne fastsætte mål - følge op på aftaler, afrunde og evaluere igangsatte tiltag. En pædagog som kan være god til at gå foran, være med til at sætte en dagsorden og fastholde sporet. En pædagog som kan bidrage med at skabe sammenhold i teamet, arbejde for et positivt arbejdsmiljø og som har en energifyldt og glædesfuld udstråling og tilgang til sit arbejde.Kvalifikationer:
 • Du er en uddannet pædagog med et godt overblik, der både kan arbejde selvstændigt og som en del af et team.
 • Du arbejder ud fra institutionens grundsyn i dine handlinger.
 • Du er en medspiller og er fleksibel, stabil, kollegial, loyal og ærlig.
 • Via dit menneskesyn evner du at være nærværende og anerkendende i relationen med børn, forældre, kollegaer, ledelsen og øvrige samarbejdspartnere.
 • Du har erfaring med arbejdet med børn i alderen 0-5 år.
 • Du er imødekommende, lydhør og responderende overfor børnenes behov, signaler og udvikling og skaber tryghed gennem nærvær og omsorg.
 • Du værdsætter gensidig inspiration og læring på tværs af vuggestue og børnehave.
 • Du er indstillet på at arbejde i et team og ser mulighederne derved.
 • Du har gode samarbejdsevner, kan vende tingene på hovedet, se nye vinkler og er omstillingsparat.
 • Du har vilje og evne til at kunne spejle dig selv, samt er bevidst om dig selv som rollemodel og forbillede.
 • Du vil gerne bruge dine kompetencer og samtidig være åben for personlig udvikling.
 • Du ser de faglige og pædagogiske muligheder, kan reflektere over egen praksis og anvende denne i et læringsfællesskab.
 • Du arbejder professionelt med relationer og forholder dig personligt og professionelt til ethvert barn ved at tage ansvar for de pædagogiske rammer.
 • Du har indsigt i faglige metoder og kan anvende dem i planlægningen samt ved udførslen af aktiviteter og sluttelig kan evaluere processer.
 • Du beskriver pædagogisk praksis, laver handleplaner for det enkelte barn, dokumenterer og evaluerer din praksis.
 • Du kan anvende IT-værktøjer som et aktivt værktøj i den pædagogiske praksis.


I samarbejdsrelationer forventes det, at du:
 • Kan indgå konstruktivt og med tydelige faglige tilkendegivelser i det professionelle læringsfællesskab, hvor relationer har høj prioritet.
 • Bidrager til løsningen af opgaver omkring børnene.
 • Kan give plads til kolleger, og også selv tage plads, initiativ og ansvar.
 • Kan planlægge, lede og tage ansvar for dine handlinger og beslutninger.
 • Guider, vejleder og rådgiver forældre, kollegaer, nye medarbejdere og studerende.


Vi forventer at:
Du har læst om ”program for læringsledelse” på www.laeringsledelse.dk
At du har lært mere om os via vores hjemmeside www.ditved@kolding.dk
At du har læst vores læreplaner.
At du er villig til at fremlægge en case til samtalen. (casen udleveres/forberedes før samtalen).
At du inden samtalen har et lille indblik i Belbins model om de 8 Teamroller.


Løn:
Efter gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Leder Jane Ciecielski 29161611 janci@kolding.dk
Souschef Birgitte Boisen 21766187 bibo@kolding.dk

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist:
28 maj 2018

Ansættelsessamtaler:
Uge 23 eller 24

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.


Job Ledige Stillinger Relateret til Dagogstilling: