16 May

Efterretningssagsbehandler Til Operationsstaben Ved Rnf Lles Forsvarskommando Ledige Stillinger på Forsvaret Karup

Stilling
Efterretningssagsbehandler Til Operationsstaben Ved Rnf Lles Forsvarskommando
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Karup D82
Er åbningsdato
16 May, 2018 10 days ago

Forsvaret Karup presserende behov efter position for Efterretningssagsbehandler Til Operationsstaben Ved Rnf Lles Forsvarskommando. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Efterretningssagsbehandler Til Operationsstaben Ved Rnf Lles Forsvarskommando Ledige Stillinger på Forsvaret Karup Detaljer Job:

Efterretningssagsbehandler til Operationsstaben ved Værnfælles Forsvarskommando


Vil du være en del af afdelingen, som har ansvaret for efterretningstjenesten i relation til såvel nationale som internationale danske indsatte enheder og kapaciteter og som giver de efterretningsmæssige input til både Forsvarets øverste ledelse og til det politiske niveau i rammen af militærfaglige anbefalinger? Så er det nu, du skal søge!

Vi har brug for en moden kaptajnløjtnant eller kaptajn, der evner at arbejde selvstændigt i et højt tempo, har blik for detaljen, og som har lysten og evnerne indenfor efterretningsområdet. Viden om eller interesse for Rusland vil være en fordel.
Om os
Efterretningsafdelingen J2 er en del af Operationsstaben ved Værnfælles Forsvarskommando i Karup.

Operationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt.

Vores afdelings opgaver spænder vidt – lige fra at briefe Forsvarets øverste ledelse, deltage i operative planlægningsprocesser og arbejdsgrupper nationalt og internationalt til at yde direkte efterretningsmæssig støtte til indsatte enheder.

Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden og andre, som er præget af uforudsigelighed og med udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.

Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 14 dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere, med et tæt sammenhold og en god stemning.

Vores kontorfaciliteter er moderne og velindrettede. Arbejdstiden er primært 08 til 16, men opgaveløsningen og andre forhold kan kræve en fleksibel tilgang til arbejdstiden. Fleksibilitet i mødetid kan aftales, men hjemmearbejde er sjældent, da vi primært arbejder på klassificerede systemer.
Om stillingen
Som sagsbehandler bidrager du til at monitere og sagsbehandle alle efterretningsmæssige forhold. Du vil blive tildelt særlige emner du selvstændigt skal monitere, analysere og rapportere om. Du bearbejder og præsenterer efterretninger for bl.a. forsvarets øverste ledelse på baggrund af Forsvarschefens og Chefen for Operationsstabens prioriterede informations- og efterretningsbehov. Du medvirker til koordination af anvendelsen af Forsvarets efterretningskapaciteter.

Desuden bidrager du til Operationsstabens løbende planlægning og indsættelse af Forsvarets styrkebidrag i nationale og internationale operationer. Du deltager i stabsarbejde på tværs af organisationen samt rådgiver om efterretningsrelaterede forhold. Vi vil på baggrund af afdelingens behov og ikke mindst din baggrund og interesser udarbejde din opgaveportefølje.

Afdelingen er organiseret i selvstyrende teams med kort afstand til ledelsen. Arbejdet foregår i tæt dialog med de øvrige analytikere.
Du skal udover de faste opgaver forvente at bidrage med sagsbehandling indenfor dit værnsspeciale, ligesom der også skal forvente selvstændig sagsbehandling af generelle efterretningsmæssige sager.

Du kan se frem til tjenesterejser til udlandet i fm. møder og konferencer med NATO og andre udenlandske samarbejdspartnere som repræsentant for Operationsstaben. Desuden skal du forvente at deltage i site surveys, kontaktbesøg mm. i udlandet.

Der vil i stillingen være gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale og internationale kurser samt anden efteruddannelse.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT I/L) eller tilsvarende. Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt (HEM) og skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Du har evt. erfaring med stabstjeneste og er villig til at tage nødvendig efteruddannelse. Du behersker engelsk i skrift og tale.

Erfaring fra enten flyvevåbnet eller søværnet er ønskeligt, men ikke et krav.

Såfremt du ønsker at videreuddanne dig inden for efterretningsområdet eller tage en Master i Militære Studier, vil dette være muligt.

Som person er du nysgerrig, kreativ og analytisk stærk. Du kan se ting i et større perspektiv og har med din sans for struktur og overblik en naturlig helhedsforståelse, men besidder samtidig et godt blik for detaljen. Du er udadvendt og tager gerne initiativer der, hvor du ser der kan skabes en nyværdi. Du tænker nyt og anvender dine analytiske evner til at danne dig et overblik inden du løser opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Efterretningssagsbehandler Til Operationsstaben Ved Rnf Lles Forsvarskommando: