08 Feb

Overl Til Nyoprettet Psykiatrisk Sengeafsnit Ledige Stillinger på Region Midtjylland

Stilling
Overl Til Nyoprettet Psykiatrisk Sengeafsnit
Selskab
Region Midtjylland
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Region Midtjylland presserende behov efter position for Overl Til Nyoprettet Psykiatrisk Sengeafsnit. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Overl Til Nyoprettet Psykiatrisk Sengeafsnit Ledige Stillinger på Region Midtjylland Detaljer Job:

Har du lyst til at være en del af en ny dynamisk funktionsledelse med ansvaret for oprettelse af et helt nyt psykiatrisk sengeafsnit?

Regionspsykiatrien Randers har hidtil haft ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers og Djursland kommuner og har et befolkningsunderlag på ca. 175.000 borgere. Pr. 1/11 2018 udvides optageområdet med Favrskov kommune. I den anledning oprettes et nyt døgnafsnit med 12 sengepladser.

Det nye sengeafsnit er et åbent afsnit og skal varetage behandlingen af patienter med incident skizofreni, angst, personlighedsforstyrrelser, autisme og demens. Til sengeafsnittet er knyttet en særlig enhed, Pavillonen, for patienter der har brug for et rehabiliterende og afklarende forløb. Pavillonen har 8 sengepladser. Den nye funktionsledelse får ansvaret for såvel sengeafsnittet samt Pavillonen.

Vi søger en engageret overlæge, der har en bred psykiatrisk erfaring. Du skal have interesse for og gerne erfaring med klinisk arbejde og ledelsesopgaver. Du skal kunne dele din faglige viden og være i stand til at samarbejde på tværs i huset. Vi arbejder på at lette arbejdet for overlægen ved at øge mulighederne for sagsbehandling af bl.a. klagesager via afdelingens akademiske stab.

Det nye sengeafsnit åbner 1. oktober og modtager de først patienter 1. november.

Sammen med afdelingssygeplejersken udgør du funktionsledelsen i det nye sengeafsnit. I har sammen ansvaret for at:

 • indlagte patienter sikres god og effektiv udredning samt behandling på patientens præmisser
 • relevante samarbejdspartnere medinddrages i alle patientforløb, specielt i afslutningsfasen
 • pårørende og patienters netværk inddrages i behandlingen
 • tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed
 • personalet løbende udvikles og uddannes i henhold til de krav, der stilles
 • udvikle en attraktiv arbejdsplads samt sikre et godt arbejdsklima
 • der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem sengeafsnittet og øvrige samarbejdspartnere
 • afsnittets økonomi balancerer
  Hovedopgaverne vil være:
 • ledelse af behandlingsarbejde, sammen med en afdelingslæge
 • vejledning af uddannelsessøgende læger, herunder gerne psykoterapisupervision
 • ledelsesarbejde i afsnittet i tæt samarbejde med afdelingssygeplejerske
 • udvikling af behandlingsfunktioner i den fælles akutmodtagelse
Vi ønsker stillingen besat med en overlæge, der:
 • er speciallæge i psykiatri
 • har interesse i for akut psykiatri
 • har lyst til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
 • har interesse i psykoterapi og gerne interesseret i formel vejlederuddannelse
 • har interesse for uddannelse og vejledning og gerne har deltaget i vejlederkursus for overlæger
Vi kan tilbyde relevant efteruddannelse og værdsætter, hvis overlægerne deltager i kurser og kongresser og understøtter gerne både ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse, fx projektstyring og forskningsdeltagelse.

Afdelingsledelsen og funktionsledelsen i de enkelte teams udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. Som overlæge vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe.

(Nærmere oplysninger om stilingen til ledende overlæge Runa Sturlason ( runstu@rm.dk ) eller 7847 5300.

Samtale finder sted den 5/3.


Job Ledige Stillinger Relateret til Overl Til Nyoprettet Psykiatrisk Sengeafsnit: