25 May

Stipendium Regulering Boligmarkedet Ved Det Juridiske Fakultet Ledige Stillinger på Benhavns Universitet Det Juridiske Fakultet København

Benhavns Universitet Det Juridiske Fakultet København presserende behov efter position for Stipendium Regulering Boligmarkedet Ved Det Juridiske Fakultet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Stipendium Regulering Boligmarkedet Ved Det Juridiske Fakultet Ledige Stillinger på Benhavns Universitet Det Juridiske Fakultet København Detaljer Job:

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet indkalder ansøgninger til en stilling som ph.d.-stipendiat til besættelse 1. september 2018 eller snarest herefter. Emnet for projektet er ”Regulering af boligmarkedet.” Projektet medfinansieres af Grundejernes Investeringsfond.

Det Juridiske Fakultet blev grundlagt i 1479 som et af Københavns Universitets fire oprindelige fakulteter, og har ry for ekspertise inden for undervisning og forskning. Fakultetet tilbyder en bred vifte af bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for jura. Gennem forskningsbaseret uddannelse sikrer fakultetet, at de juridiske kandidater erhverver de nødvendige færdigheder til deres juridiske karrierer i den private eller offentlige sektor både i ind- og udlandet. Med 5.000 bachelor- og kandidatstuderende, over 60 ph.d.-stipendiater og videnskabeligt personale på mere end 80 professorer, er Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet et levende, mangfoldigt og intellektuelt stimulerende akademisk miljø.

Forskningsprojektet
Projektet skal analysere retstilstanden på det danske boligmarked inden for tre udvalgte områder: lejemarkedet, ejerboligmarkedet og andelsboligmarkedet. Målsætningen er blandt andet at identificere relevante interesser og hensyn på de tre udvalgte områder. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som udgør udgangspunktet for stipendiet her.

Ph.d.-programmet
Ph.d.-uddannelsens formål er tredobbelt: at forberede kandidater til en karriere inden for undervisning og forskning; at uddanne en ny generation af forskere til at producere uafhængig forskning af høj kvalitet; og at udstyre dem med de analytiske og problemløsende færdigheder, der kræves for en vellykket karriere i både den offentlige og private sektor.

Kvalifikationer
 • Ansøgere skal have opnået en grad, der svarer til den danske cand.jur. eller tilsvarende kvalifikationer. Ansøgere skal som minimum have opnået 8,2 i gennemsnit på kandidatniveau (7-trins skala).
 • Ansøgere må indsende deres ansøgning inden de har afsluttet deres kandidatgrad, men skal have gennemført forsvar og kun afvente karakter ved ansøgningsfristens udløb.
 • Ansøgere skal dokumentere kompetencer inden for forskning f.eks. gennem bedømmelsen af specialet, publikationer eller akademiske anbefalinger for at vise, at de er i stand til at skrive en ph.d.-afhandling.
 • Ansøgere skal have gode sprogkundskaber på engelsk og have fremragende kommunikationsevner. Ansøgere skal være i stand til at undervise på akademisk niveau på dansk eller engelsk og følge ph.d.-kurser på engelsk.

Ph.d.-stipendiater skal
 • Aktivt engagere sig i forskningsmiljøet på Københavns Universitet; deltage i internationale konferencer, kurser og møder relevante for forskningsprojektet
 • overholde de formelle krav til ph.d.-uddannelsen (https://jura.ku.dk/pdf/forskningsservice/phd/phd-skoleordning.pdf )
 • Bidrage til undervisning på bachelor- og kandidatuddannelser på dansk eller engelsk, der tilbydes af Det Juridiske Fakultet
 • Gennemføre uafhængig forskning af høj kvalitet under ledelse af et fremtrædende medlem af det videnskabelige personale ved fakultetet.
Ansøgningsprocedure
Klik på 'Søg stillingen' nedenfor for at blive sendt videre til det online ansøgningsskema.

Vi råder dig til at have følgende dokumenter klar, før du starter din online ansøgning:
 • Videreudvikling af den foreliggende projektbeskrivelse. Med udgangspunkt i den foreliggende projektbeskrivelse skal ansøgeren redegøre for, hvorledes projektet tænkes udarbejdet. Der skal angives en tidsplan, som tager højde for, at alle krav til uddannelsen vil være opfyldt inden for tre år. Ansøgeren skal uddybe værdien af det foreslåede forskningsprojekt med hensyn til dets relevans for eksisterende og fremtidig forskning på området (maks. 6 sider ekskl. bibliografi). Dokumentet skal være i Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeafstand 1,5 og alle margener (højre, venstre, top og nederste) skal være på 2 cm.
 • Curriculum vitae (maks. 2 sider).
 • Diplomer og karakterudskrifter. Certificerede kopier af originale eksamensbeviser og karakterudskrifter (både bachelor- og kandidatgrad) på originalsproget og en autoriseret engelsk oversættelse, hvis de udstedes på andet sprog end engelsk eller dansk.
 • Karakterskala. En certificeret forklaring af karakterskala på originalsproget og en autoriseret engelsk oversættelse, hvis den er tilgængelig på andet sprog end engelsk eller dansk.
 • Vejleder. Navnet på en videnskabelig medarbejder, som du ønsker at have som vejleder. Du behøver ikke kontakte den potentielle vejleder, men blot angive navnet i ansøgningsskemaet.
 • Motiveret ansøgning. Forklar valget af juridiske fakultet ved Københavns Universitet som værtsinstitution for det foreslåede projekt og beskriv, hvordan projektet passer inden for forskningsprioriteterne på fakultetet (maks. 1 side).
Ansøgninger skal indsendes elektronisk på dansk, svensk eller norsk. Forskningsprojektet gennemføres på dansk.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Udvalgte kvalificerede ansøgere bliver inviteret til en samtale.
Udvælgelsen af ansøgere til bedømmelse sker i overensstemmelse med fakultetets rekrutteringsbehov som beskrevet i denne stillingsannonce. Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer, kvaliteten af den indsendte projektbeskrivelse og dens relevans for fakultetets forskningsstrategi og andre relevante kvalifikationer (fx relevant erhvervserfaring, tidligere akademiske publikationer mv.).

Interesseret?
Det Juridiske Fakultet tilbyder vejledning ved højt kvalificerede forskere og giver en unik mulighed for at undersøge juridiske spørgsmål i et intellektuelt stimulerende miljø.

Hvis du bliver tilbudt en ph.d.-stilling, modtager du en fast månedsløn i overensstemmelse med dansk lovgivning samt et årligt forskningsbudget. Fakultetet hjælper ikke med bolig.

Kontaktperson
Docent, ph.d. Kim Frost (k.frost@jur.ku.dk).

Generelle oplysninger
 • Findes på fakultetets hjemmeside: https://jura.ku.dk/phd/
 • Kan rekvireres ved at kontakte ph.d.-administrationen pr. mail til phd@hrsc.ku.dk NB! Oplys hvilket stillingsopslag, din henvendelse drejer sig om.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgninger er 11. juni 2018, kl. 23:59 GMT +1.

Ansøgninger modtaget efter fristen bliver ikke taget i betragtning. Ansøgninger, der ikke indeholder alle de krævede dokumenter, afvises.

Det Juridiske Fakultet er et af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet fremmer forskning, uddannelse og vidensformidling i dansk, europæisk og international ret. Forskningen udføres af fakultetets specialiserede forskningscentre og -grupper. Med 5.000 bachelor- og kandidatstuderende, over 60 ph.d.-stipendiater og et videnskabeligt personale på mere end 80 professorer, er Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet et levende, mangfoldigt og intellektuelt stimulerende akademisk miljø. For mere information besøg fakultetets hjemmeside: https://jura.ku.dk/


Job Ledige Stillinger Relateret til Stipendium Regulering Boligmarkedet Ved Det Juridiske Fakultet:

25May

Stipendium Regulering Boligmarkedet Ved Det Juridiske Fakultet Ledige Stillinger på Jur Fakultetet Ndre Campus København. Jur Fakultetet Ndre Campus København åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Stipendium Regulering Boligmarkedet Ved Det Juridiske Fakultet position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 25 May, 2018. Ph.d.-stipendium om "Regulering af boligmarkedet" ved Det Juridiske Fakultet. Bemærk at denne jobannonce er udløbet!... ... Fortsæt læsning -->