16 May

Forsvarsministeriet Ger Talst Medarbejder Til Analyse Udviklingsarbejde Ledige Stillinger på Forsvarsministeriet København

Stilling
Forsvarsministeriet Ger Talst Medarbejder Til Analyse Udviklingsarbejde
Selskab
Forsvarsministeriet
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
16 May, 2018 10 days ago

Forsvarsministeriet København presserende behov efter position for Forsvarsministeriet Ger Talst Medarbejder Til Analyse Udviklingsarbejde. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Forsvarsministeriet Ger Talst Medarbejder Til Analyse Udviklingsarbejde Ledige Stillinger på Forsvarsministeriet København Detaljer Job:

Har du stærke analytiske evner og erfaring med datadrevne analyser? Har du lyst til at arbejde med effektivisering og udvikling i en af Danmarks mest komplekse offentlige organisationer?

Så er du måske vores nye kollega i kontoret for Koncernanalyse og Konkurrenceudsættelse.
Om os
Kontoret for koncernanalyse og konkurrenceudsættelse er en del af Forsvarsministeriets Økonomi- og driftsafdeling. Afdelingen består af fem kontorer placeret i Holmens Kanal og en række decentrale økonomifunktioner placeret ved Forsvarsministeriets styrelser. Tilsammen varetager vi den løbende driftsstyring af ministerområdets styrelser og samtidig gennemfører vi en række udviklingsprojekter og effektiviseringsanalyser.

Kontoret har en bred opgaveportefølje, der spænder fra at være ansvarlig for at gennemføre en række større effektiviseringsanalyser i koncernen til at varetage den tværgående koordination og opfølgning i forbindelse med implementering af forsvarsforliget. Endvidere har kontoret ansvar for at udarbejde resultatkontrakter og årsrapporter.
Om stillingen
Du kan forvente at arbejde med kontorets analyseopgaver, hvor du i samarbejde med engagerede og erfarne kolleger vil få en unik mulighed for at omsætte data og analyser til beslutningsoplæg med betydning for udviklingen af ministerområdets styrelser og kapaciteter.

Som vores nye kollega vil du få mulighed for at arbejde med en række forskellige opgaver. Vi søger en analysemedarbejder, som kan bistå med løsning af blandt andet:

  • Bidrag til gennemførslen af større og mindre analyser
  • Databehandling og udvikling af datadrevne analysemodeller i Excel
  • Udarbejdelse af idékatalog og metoder for nye effektiviseringsanalyser
  • Økonomisk konsekvensberegning af effektiviseringstiltag
  • Analyser i forbindelse udvikling af koncernens operative kapaciteter

De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kompetencer og den løbende prioritering af opgaver.
Om dig
Vi forventer, at du har lyst til at arbejde med flere forskelligartede opgaver. Det er vigtigt, at du er talstærk, har gode samarbejdsevner og mod på udfordringer.

Derudover har du:
  • Blik for detaljen og kan arbejde selvstændigt med komplekse analyseopgaver
  • Flair for tal og databehandling
  • Gode formuleringsevner i skrift og tale
  • Mod på nye opgaver og udadvendt og opsøgende i opgaveløsningen
  • Et ønske om at udvikle dig fagligt og personligt

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, gerne cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. eller lignende. Anden relevant uddannelse på kontor- eller akademiniveau vil også være fint.
Du kan også have en tilsvarende militær baggrund eller en uddannelse fra Beredskabsstyrelsen.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra en tilsvarende funktion eller har arbejdet med controlling på styrelsesniveau. Derudover er det en fordel, hvis du har kendskab til ministerområdets opgaver og styrelser.

Vi kan tilbyde en udfordrende hverdag i en spændende afdeling, hvor resultater, samarbejde og en god stemning spiller en stor rolle. Derudover vil du få mulighed for selv at byde ind på forskellige opgaver.

Vi kan endvidere tilbyde indsigt i et unikt ministerområde, hvor opgaveløsningen ofte sker i mødet mellem mange fagligheder, herunder både civile og militære.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende
fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige
område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Stillingen er klassificeret som afdelingsleder og er placeret i løngruppe 3, sats. 2. Alt efter dine
kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.
Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Lønnen er kr. 27.841,33 pr. måned.

Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Har du en militær baggrund vil stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold. Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte, Ulrik Hartmeyer Christiansen på telefon 728 12630.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse,
HR konsulent Nezi Olgun på telefon 32 66 57 92.

Ansøgningsfristen er den 4. juni 2018 og samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Send ansøgning og CV via linket hvor uddannelsespapirer, anbefalinger og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk


Job Ledige Stillinger Relateret til Forsvarsministeriet Ger Talst Medarbejder Til Analyse Udviklingsarbejde: