21 May

Underviser Professionsh Jskole Ledige Stillinger på University College Lilleb Campus Vejle

Stilling
Underviser Professionsh Jskole
Selskab
University College Lilleb Campus Vejle
Beliggenhed
D83
Er åbningsdato
21 May, 2018 30+ days ago

University College Lilleb Campus Vejle presserende behov efter position for Underviser Professionsh Jskole. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Underviser Professionsh Jskole Ledige Stillinger på University College Lilleb Campus Vejle Detaljer Job:

Til Socialrådgiveruddannelsen i Vejle søger UC Lillebælt en lektor/adjunkt til en 30 timers fast stilling som underviser indenfor psykologi og psykiatri. Stillingen er til besættelse 1. august 2018.

De primære opgaver er undervisning på og udvikling af Socialrådgiveruddannelsen i Vejle. Uddannelsen i Vejle er organiseret med et fast team på 6 undervisere, som i tæt samarbejde varetager undervisning på alle uddannelsens moduler. Socialrådgiveruddannelsen udbydes også i Odense og som net-baseret, hvorfor der må påregnes mødeaktivitet på Campus i Odense.

Udover teamet i Vejle bliver du en del af Faggruppen for Psykologi på Socialrådgiveruddannelsen. Faggruppen består af erfarne undervisere, og du indgår i et fagligt fællesskab med mulighed for gensidig kollegial sparring.Adjunkter vil tilmed indgå i et forløb under UCL, som retter sig mod at opnå lektorgodkendelse.

Stillingen omfatter undervisning i relevante psykologiske og psykiatriske emner i relation til henholdsvis socialt arbejde og de studerendes læreprocesser. Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen.

Stillingen forudsætter viden om og interesse indenfor det psykologiske og psykiatriske område samt lyst til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Ved stillingens besættelse lægges vægt på:
Relevant faglig uddannelse: Cand. psych. eller cand. pæd. psych.
Viden om og erfaring fra socialt arbejde.
Interesse for områder som udviklingspsykologi, social psykologi, psykiatri, handicappsykologi, arbejdspsykologi og pædagogisk psykologi.
Pædagogisk og didaktisk viden, erfaring og interesse for undervisning samt interesse for de studerendes egen læring og udvikling.

Udover ovennævnte lægger vi også vægt på, at du er:
Fagligt engageret og har lyst til at arbejde i et uddannelsesmiljø
God til samarbejde, herunder på tværs af faggrupper
Fleksibel, robust og tåler en til tider hektisk og omskiftelig hverdag
Interesseret i at anvende og udvikle brug af læringsteknologiske værktøjer i undervisningen
Om os

Socialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med Administrationsbacheloruddannelsen i området for Pædagogiske- og Samfundsfaglige uddannelser. Der er 35 undervisere på uddannelsen, som har baggrund indenfor socialrådgivning, psykologi, samfundsfag, og jura. Underviserne er organiserede i faggrupper for at sikre progression, sparring og videndeling i modulernes læringsmål.

Ansættelsen:
Stillingen ønskes besat pr. 1.august 2018.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jf. Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Hvis du er lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur sker ansættelsen som lektor.

Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansøgning:
Ansøgningen med relevante bilag uploades via www.ucl.dk/job, så den er os i hænde senest mandag den 18. juni 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 28. juni 2018.

Vil du vide mere:
Du kan læse mere om Socialrådgiveruddannelsen på www.ucl.dk.

Du er også velkommen til at kontakte Lektor Godette Walmod på gowa@ucl.dk eller uddannelseschef Lenna Vogn Petersen på lvpe@ucl.dk eller tlf.: 21787748.


Job Ledige Stillinger Relateret til Underviser Professionsh Jskole: