17 May

Industrisagsbehandler Til Forsvarsministeriets Materiel Indk Bsstyrelse Ledige Stillinger på Forsvaret Ballerup

Stilling
Industrisagsbehandler Til Forsvarsministeriets Materiel Indk Bsstyrelse
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Ballerup D84
Er åbningsdato
17 May, 2018 30+ days ago

Forsvaret Ballerup presserende behov efter position for Industrisagsbehandler Til Forsvarsministeriets Materiel Indk Bsstyrelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Industrisagsbehandler Til Forsvarsministeriets Materiel Indk Bsstyrelse Ledige Stillinger på Forsvaret Ballerup Detaljer Job:

Industrisagsbehandler til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Er du en selvkørende major/orlogskaptajn, der har lyst til at samarbejde med forsvarsindustrien, og ønsker et udfordrende job i et dynamisk og internationalt miljø, hvor koordination og networking er nøgleordene?

Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job som vores nye industrisagsbehandler i International og Industriel Koordinationssektion.
Om os
International og Industriel Koordinationssektion forestår sagsbehandling, koordination og rådgivning i forbindelse med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses deltagelse i det internationale materielsamarbejde og samarbejdet med forsvarsindustrien. Vi er i denne sammenhæng sagsbehandlende sektion i forhold til direktøren for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

International og Industriel Koordinationssektion driver endvidere Forsvarets Industrikontor, der er kontaktpunkt for indledende og uopfordrede henvendelser fra industrien, hvorfra henvendelserne videreformidles til relevante myndigheder, kapacitetsansvarlige, kompetencepersoner, projekter m.v. Herudover fungerer Forsvarets Industrikontor som forsvarets omdrejningspunkt for koordination af samarbejde og dialog med industrien i rammen af Forsvarsministeriets Open-for-Business strategi samt den nationale forsvarsindustrielle strategi.

International og Industriel Koordinationssektion har en åben og uformel omgangstone, baseret på gensidig respekt og anerkendelse af hinandens personlige og faglige kompetencer. Tempoet er som oftest højt, og det samme er forventningen til kvaliteten af vores produkter.
Om stillingen
Du vil indgå i et team af højt specialiserede sagsbehandlere på det internationale og industrielle område, hvor du selvstændigt skal dække aktiviteter inden for dine arbejdsområder og forhandle med dine samarbejdspartnere efter anvisning fra lederen af Forsvarets Industrikontor, din sektionschef og i sidste ende materieldirektøren. En væsentlig del af arbejdet er at koordinere og iværksætte industrirelaterede tiltag som angivet i den nationale forsvarsindustrielle strategi, samt skabe netværk og formidle informationer til såvel forsvarsindustrien som internt og til forsvarets myndigheder.

Stillingsindholdet og opgaverne er særdeles varierede og til tider yderst komplekse, og der vil være god mulighed for at sætte eget aftryk på et arbejdsfelt med væsentlig samfundsmæssig betydning.

Dine arbejdsopgaver vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til den løbende udvikling på området, dine kvalifikationer, samt sektionens prioritering og fordeling af sagsområder, idet hovedvægten forventes lagt på nedenstående opgaver:

  • Medvirke til udmøntningen af den nationale forsvarsindustrielle strategi og tilhørende tiltag, herunder etablering og vartning af prædikatet ”Leverandør til det danske forsvar”, styrkelse af dialog og åbenhed i forhold til industrien, promovering af dansk forsvarsindustri i f.m. forsvarets øvelsesvirksomhed, planlægning og afvikling af et øget antal fokuserede industri- og teknologiarrangementer, samt vejledning og rådgivning af industrien om forretningsmuligheder i fm. NATO og EU m.m.¨

  • Medvirke til implementering af Forsvarsministeriets Open-for-Business strategi, herunder koordination af samarbejde og dialog med industrien med forsvarets øvrige myndigheder, samt udarbejdelse af kontrakter i relation til samarbejde med industrien, og efterfølgende budgetopfølgning.

  • Planlægning, koordination og afholdelse af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses industrirelaterede arrangementer, herunder industridage, kontaktmøder, teknologiarrangementer og temadage m.v.

  • Planlægning, koordination og gennemførelse af virksomhedsbesøg.

  • Medvirke til samarbejdet med og relationsplejen i forhold til industrien og dens organisationer, herunder deltagelse i møder og konferencer, informationsindhentning og -udveksling.

  • Registrering, sagsbehandling, koordination og besvarelse af henvendelser fra Industrien.

International og Industriel Koordinationssektion er et godt afsæt for en videre stabskarriere. Der vil over tid eventuelt også være mulighed for funktionsskifte internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II (VUT-II) eller videreuddannelse for ledere (MMS) med et tilfredsstillende resultat.

Du har gerne erfaring med udarbejdelse af policy og strategisk planlægning fra tjeneste på styrelsesniveau eller lignende. Du skal kunne begå dig på højere stabsniveauer og være god til at skabe tætte samarbejdsrelationer på tværs af organisationer. Vi lægger endvidere vægt på, at du er proaktiv og har appetit på at lægge kræfter i søsætningen af forsvarets samarbejdsaktiviteter med industrien, følge dem til dørs, og på den baggrund uddrage erfaringer til optimering af kommende aktiviteter.

Desuden har du indsigt i forsvarets struktur og virkemåde samt kendskab til materielverdenen og industriens rammevilkår. Du er struktureret i dit arbejde, har generelt flair for IT og er blandt andet rutineret i brugen af MS Office pakken, samt har kendskab til MS Sharepoint.

Kontakten til og servicering af forsvarsindustrien og dens interesseorganisationer, samt forsvarets myndigheder er en vigtig del af arbejdet. Vi forventer derfor, at du er selvstændig, initiativrig, strategisk tænkende, fremsynet, serviceminded, udadvendt og god til at skabe netværk.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau., og du er fleksibel, herunder med hensyn til arbejdstid, belastning og opgavernes art, der spænder vidt.

Sidst, men ikke mindst, er du helhedsorienteret i forhold til sektionens samlede opgaveportefølje og er en god kollega, der med godt humør evner at dække ind og tage fra ved spidsbelastninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg, alt efter kompetencer og erfaring.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesforholdet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Industrisagsbehandler Til Forsvarsministeriets Materiel Indk Bsstyrelse: