13 Jun

Dagog Sosa Eller Medarbejder Med Anden Relevant Uddannelse Til Rmet Botilbud For Personer Senhjerneskader Ledige Stillinger på Herning Kommune

Herning Kommune presserende behov efter position for Dagog Sosa Eller Medarbejder Med Anden Relevant Uddannelse Til Rmet Botilbud For Personer Senhjerneskader. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Dagog Sosa Eller Medarbejder Med Anden Relevant Uddannelse Til Rmet Botilbud For Personer Senhjerneskader Ledige Stillinger på Herning Kommune Detaljer Job:

Søg stillingen

Tilbage til joblisten


Faglig udvikling, gode tværfaglige kolleger med høj faglig standard samt indbydende fysiske rammer!


Satellitten, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, søger en pædagog 32 timer pr. uge. Du kan forvente aftenvagter og weekendarbejde hver 2. weekend.

Satellitten er et botilbud, der henvender sig til voksne personer med svære hjerneskader, der medfører problemskabende adfærd og behov for skærmede, beskyttede boliger. Der er 8 lejligheder i botilbuddet. Satellittens overordnede mål er at skabe en genkendelig, overskuelig og forudsigelig ramme for en hverdag, hvor livet har værdi, og hvor beboeren er en aktiv deltager.
Vi tager udgangspunkt i neuropædagogiske principper, KRAP, ABC-koncepterne samt sanseintegration.

Vi søger en fagligt dygtig medarbejder, som kan indgå i afdelingens udviklingsarbejde. Du skal have erfaring og interesse for at arbejde med personer med kognitive vanskeligheder. Du skal have lyst til at indgå i tværfaglige arbejdsopgaver, f.eks. personlig pleje og hverdagsaktiviteter som hjælp til rengøring.

Vi forventer, at du:

  • tager ansvar for pædagogiske opgaver i afdelingens tværfaglige kontekst
  • udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i opgaveløsningen
  • har fokus på beboernes pædagogiske problemstillinger
  • kan rumme den hjerneskadedes til tider specielle adfærd

Vi tilbyder:

  • et vel tilrettelagt intro forløb, hvor du det første år deltager i intern undervisning
  • høj faglighed, hvor vi tilskynder hinanden til at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
  • et udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag
  • samarbejde med gode, engagerede, kompetente kolleger, der brænder for deres fag

Tiltrædelsesdatoen er: 1. august 2018.

Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.

Læs mere på www.bytoften.dk. For yderligere oplysninger henvises til afd. leder Lissi Thuen tlf. 96 28 47 37, mail: koblt@herning.dk eller Satellitten tlf. 96 28 47 38.

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk via linket senest 4. juli 2018 08.00.


Samtaler forventes afholdt 9. juli 2018.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et kommunalt tilbud for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Der er i alt 41 permanente boliger, et dagcenter med ca. 80 brugere, en Bo- og Genoptræningsafdeling med 6 midlertidige genoptræningspladser, Neuropædagogisk Team som yder støtte og hjemmevejledning i borgerens eget hjem, egen træningssal til fysioterapi, storkøkken samt købmandsbutik.

Søg stillingen


Job Ledige Stillinger Relateret til Dagog Sosa Eller Medarbejder Med Anden Relevant Uddannelse Til Rmet Botilbud For Personer Senhjerneskader: