13 Jan

Forsyningshj Lper Til Jydske Dragonregiment Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Forsyningshj Lper Til Jydske Dragonregiment
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 30+ days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Forsyningshj Lper Til Jydske Dragonregiment. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Forsyningshj Lper Til Jydske Dragonregiment Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

forsyningshjælper

Ønsker du operativ tjeneste koblet med planlægning og gennemførelse af logistisk tjeneste. Har du det der skal til, for at indgå i et lille sammentømret team i forsyningssektionen? Så er det måske dig, vi søger.

Om os
Jyske Dragonregiment er underlagt kamptropperne og er beliggende i Holstebro. 2. Kampvognseskadron består af tre kampvognsdelinger og en kommandodeling.

I år 2018 uddanner vi os frem mod at indgå i et NATO beredskab sammen med en BTN fra Den Kongelige Livgarde.

2. Kampvognseskadron er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de nævnte faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed internt i forsvaret som eksternt, primært så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Om stillingen
Som forsyningshjælper er dine væsentligste opgaver i tæt sammenarbejde med resterende dele af forsyningssektionen at bestille forsyningsgenstande hjem, og varte dem jf. HST DIR. Både på garnisonen, men også på øvelser og skydeperioder. Herunder køretøjer, våben, ammunition, og dagligdags genstande.

Du vil i et stort omfang ligeledes stå for at få indleveret forsyningsgenstande til reparation ved de strukturled der tager sig af dette.

I det daglige er det forvaltningen af materiel der fylder hverdagen. Herunder tilretning af myndighedsbeholdningsregnskabet i tæt samarbejde med forsyningsbefalingsmanden. I det daglige vil du dele kontor med hele forsyningssektionen. Det er sektionsføreren der udstikker opgaver til sektionen.

Om dig
Du er minimum udnævnt til konstabel og har forrettet tilfredsstillende tjeneste ved en stående underafdeling.

Du bør som udgangspunkt have en udsendelse bag dig, eller have gjort tjeneste i en enhed, der opstiller til en udsendelse, eksempelvis HRU. Optimalt set har du gennemført HBU, HRU eller et forløb i SRS og været udsendt med dette.

Hertil er det ønskeligt at du har C/E kørekort, truck certifikat, last- og surringskursus, samt gyldigt ADR bevis.

Personligt er du fleksibel og serviceminded og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Forsyningshj Lper Til Jydske Dragonregiment: