20 Jun

Timel Rere Inden For Fagene Plast Fremtidens Materialer Ledige Stillinger på Via Engineering

Stilling
Timel Rere Inden For Fagene Plast Fremtidens Materialer
Selskab
Via Engineering
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
20 Jun, 2018 30+ days ago

Via Engineering presserende behov efter position for Timel Rere Inden For Fagene Plast Fremtidens Materialer. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Timel Rere Inden For Fagene Plast Fremtidens Materialer Ledige Stillinger på Via Engineering Detaljer Job:

Til undervisningen på vores ingeniøruddannelse i Material Science and Product Design i Herning søger vi til efterårssemesteret 2018 timelærere, der har lyst til at inspirere en flok nysgerrige unge mennesker inden for plastprocesser og fremtidens materialer.
Din baggrund kan for eksempel være ingeniør eller naturvidenskabelig kandidat. Undervisningserfaring vil klart være en fordel, men det vigtigste er, at du brænder for at formidle din viden.

Lektionerne ligger på 3. semester af uddannelsen og undervisningen foregår på engelsk.

Faget Plastprocesser
De studerende har teoretisk forhåndsviden om plast – kemisk opbygning men mangler viden om processer etc.

Dine opgaver bliver:

 • at forberede og forestå 6*4 lektioner klasseundervisning for et lille hold af studerende.
 • at rette de studerendes afleveringsopgaver og give dem feedback med henblik på den afsluttende skriftlige projektopgave
 • at samarbejde med de øvrige undervisere omkring såvel praktiske forhold som elevernes trivsel

Derudover vil der være mulighed for at indgå i et samarbejde om udvikling at et plastspeciale til de studerende og evt. komme til at varetage en del af denne undervisning.

Faget Fremtidens materialer
Med hensyn til fremtidens materialer så er faget bredt – men gerne imod retningen bæredygtig og intelligente materialer.

Dine opgaver bliver:

 • at forberede og forestå 12*4 lektioner klasseundervisning for et lille hold af studerende.
 • at rette de studerendes afleveringsopgaver og give dem feedback med henblik på den afsluttende skriftlige projektopgave
 • at samarbejde med de øvrige undervisere omkring såvel praktiske forhold som elevernes trivsel

Dine kompetencer
Vi forventer, at du

 • har en uddannelse som ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse inden for naturvidenskab (studerende, der endnu ikke er færdiguddannede, men som har en stærk fysikbaggrund opfordres også til at søge)
 • har undervisnings- eller som minimum formidlingserfaring
 • taler og skriver engelsk på højt niveau
 • har en åben og udadvendt personlighed
 • har lyst og evner til at indgå i fagligt samarbejde


Hvem er vi
VIA Engineering er en samling af ingeniør- og teknikeruddannelser med undervisning i Herning, Århus, Horsens og Holstebro. Uddannelserne har en stærk international og erhvervsrettet profil, og fokus på høj faglighed, projektorienteret undervisning samt erhvervssamarbejde.
Bachelor of Engineering in Material Science and Product Design er en diplomingeniøruddannelse på 3½ år. Det er en uddannelse der kombinerer materiale, bæredygtighed og intelligente materialer i en virksomhedsnær kontekst.

Vi tilbyder

 • et spændende og internationalt miljø med engagerede og kompetente kolleger.
 • fleksible forhold med hensyn til placering af timer så det passer med andet arbejde.
 • mulighed for at høste værdifuld undervisningserfaring.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker efter cirkulære om Timelønnet undervisning Perst nr 004-01 http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2001/~/media/Circular/2001/004-01-pdf.ashx

Timelønnen er 242,76 kr. pr time + feriegodtgørelse på 12,5 %

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Helle Bloch, på hblo@via.dk eller 8755 4446.

Søg stillingen
Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. juli. Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

Læs mere om VIA University College på www.via.dk


Job Ledige Stillinger Relateret til Timel Rere Inden For Fagene Plast Fremtidens Materialer: