18 May

Rig Introduktionsstilling Intern Medicin Ledig Ved Nefrologisk Klinik Infektionsmedicinsk Ledige Stillinger på Region Hovedstaden København

Region Hovedstaden København presserende behov efter position for Rig Introduktionsstilling Intern Medicin Ledig Ved Nefrologisk Klinik Infektionsmedicinsk. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Rig Introduktionsstilling Intern Medicin Ledig Ved Nefrologisk Klinik Infektionsmedicinsk Ledige Stillinger på Region Hovedstaden København Detaljer Job:

1-årig introduktionsstilling i intern medicin ved Nefrologisk klinik P/PE (01.08.18-31.01.18) og Infektionsmedicinsk klinik (01.02.18-31.07.18).

En 1-årig introduktionsstilling med uddannelsesprogram og 6 måneders ansættelse ved klinik P/PE (nefrologi og endokrinologi) og 6 måneders ansættelse ved Infektionsmedicinsk Klinik er ledig til besættelse pr. 01.08.2018.

Nefrologisk Klinik P/PE, Abdominalcentret, Rigshospitalet
Vagttilrettelæggelse: 9 læger i P/PE fællesvagt med 2-holdsdrift både hverdage og weekender.

Dagfunktionen vil væsentligst foregå i Nefrologisk Klinik P, der har behandlingsforpligtelsen i Region Hovedstaden, optageområde ”Byen og dele af Syd”. Det drejer sig om patienter med akut og kronisk nefrologisk behandlingsbehov omfattende: Akut og kronisk dialyse, plasmaferesebehandling samt dialysekrævende forgiftninger. Udredning og behandling af akutte og kroniske nyresygdommme samt svær og/eller renal hypertension. Klinikken er en højt specialiseret enhed, der udover at passe hovedfunktion i nefrologi også varetager specielle nefrologiske sygdomme samt alle akutte nefrologiske sygdomme, nyretransplantation og pædiatrisk nefrologi (specielt dialyse og nyretransplantation).
Endokrinologisk Klinik PE varetager den medicinske behandling af patienter med hormon- og kirtelsygdomme. Klinikken er en højt specialiseret enhed i grenspecialet endokrinologi og behandler foruden thyreoideasygdomme og diabetes mellitus, hypofyse- og binyresygdomme. Desuden modtager begge klinikker patienter fra Grønland og Færøerne.

Infektionsmedicinsk klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
Vagtforhold: 7-skiftet bunden vagt, 2-holdsdrift hverdage, døgnvagt weekend og helligdage.

Infektionsmedicinsk Klinik varetager patienter med svære infektionsmedicinske sygdomme herunder HIV og hepatitis, infektioner i CNS, tropesygdomme, immundefekter og cystisk fibrose samt visse patienter med tuberkulose. Klinikken har særlige tropemedicinske forpligtelser overfor DANIDA, Røde Kors m.fl.

Klinikken har tilsynsforpligtelse for infektionsmedicin for Rigshospitalet og tilknyttede institutioner.
Klinikkens ambulatorium varetager især HIV- og cystisk fibrose behandling og er herudover et efterbehandlingsambulatorium for afdelingen, og infektions- og tropemedicinsk henvisningsambulatorium.

Ambulatoriet er desuden en åben HIV-screeningsklinik. I ambulatoriet findes en rejseservice, som er et selvfinansieret rejsemedicinsk rådgivnings- og vaccinationskontor.

Eventuelt yderligere oplysninger hos
Klinikchef, professor, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, tlf. 3545 2135 eller
Klinikchef, overlæge, dr.med. Åse Bengård Andersen 3545 3639 eller
Uddannelsesansvarlig overlæge, dr.med. Ole Kirk 3545 1494

Alle klinikker hører under Københavns Universitet, er forskningsaktive og deltager i studenterunder- visningen.

Stillingen har stillingsnr. 1301402-01-i-01 (Klinik P/PE) og 1301770-01-i-01 (Infektionsmedicinsk Klinik)

ANSÆTTELSESVILKÅR:
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst indgået mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinier for indhentelse af børneattester, og det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du har en blank børneattest.
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist:
Send ansøgning og cv via nedenstående link senest:
Onsdag den 13. juni 2018, kl. 23:59.


Job Ledige Stillinger Relateret til Rig Introduktionsstilling Intern Medicin Ledig Ved Nefrologisk Klinik Infektionsmedicinsk: