08 Feb

Kontorchef Til Nyetableret Kontor For Konomi Administration Den Kommende Ldsstyrelse Ledige Stillinger på Skat Middelfart

Stilling
Kontorchef Til Nyetableret Kontor For Konomi Administration Den Kommende Ldsstyrelse
Selskab
Skat
Beliggenhed
Middelfart D83
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Skat Middelfart presserende behov efter position for Kontorchef Til Nyetableret Kontor For Konomi Administration Den Kommende Ldsstyrelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kontorchef Til Nyetableret Kontor For Konomi Administration Den Kommende Ldsstyrelse Ledige Stillinger på Skat Middelfart Detaljer Job:

Kan du se dig selv stå i spidsen for etableringen af et nyt kontor med ansvar for styrelsens økonomistyring og administration? Har du pionerånd, og kan du opbygge, udvikle og drive en kultur, der er båret af ansvarlighed, professionalisme og et stærkt kollegialt sammenhold? Så kan du blive vores nye kontorchef i Middelfart.

Opbygning af nyt kontor, kultur og rammer
Vi ønsker en kontorchef, som evner og motiveres af at opbygge nyt. En af dine første opgaver bliver at rekruttere dit nye team og etablere et solidt grundlag for arbejdet med økonomistyring og personaleadministration i den kommende Gældsstyrelse.

Som kontorchef for Økonomi og administration får du bl.a. ansvaret for at:

  • Varetage den overordnede økonomistyring, herunder levere input til arbejdet med finanslov inkl. ÆF, TB og aktstykker, udarbejde grundbudget og lave kvartalsvis udgiftsopfølgning
  • Nedbryde styrelsens ramme i decentrale rammer samt udarbejde lokale budgetter og lave månedlig opfølgning herpå
  • Lønstyring og udarbejdelse af lønprognoser indenfor den koncernfælles ramme
  • Sikre regnskabs- og revisionsgodkendelse, herunder vedligehold af egen regnskabsinstruks, opfølgning på revisionsrapporter og anmærkninger samt bidrag til årsregnskab og beretning
  • Sikre mål- og resultatstyringen, hvilket bl.a. indebærer opfølgning på KPI’er, mål- og resultatplaner samt styrelsens produktionsstyring
  • Etablere en god og sikker personaleadministration, herunder bl.a. tilrettelægge den årlige lønproces (lønforhandling, tillæg) samt håndtere tillægsforhandlinger og honorering af ledere
  • Diverse andre administrative opgaver. Disse kan spænde lige fra drift af bygninger (bl.a. kontraktstyring, implementering af lokaliseringsplan, arbejdsmiljø og sikkerhed) til at have det lokale ansvar for databeskyttelse, informationssikkerhed, beredskab og fysisk sikkerhed

Du vil i din daglige opgavevaretagelse skulle koordinere dialogen med departementet i forhold til styrelsens mål- og resultatkontrakt samt lave løbende opfølgning på KPI’er samt mål- og resultatplaner. Du vil desuden have løbende kontakt til, og skulle koordinere med, både Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på It-området og med Administrations- og Servicestyrelsen på økonomi- og serviceområdet.

Du får arbejdssted i det nyetablerede hovedkvarter for gældsinddrivelse, der ligger i Middelfart. Som kontorchef for Økonomi og Administration får du - med reference til underdirektøren for afdelingen ”Stab og Styring” - ansvaret for ledelsen af ca. 10 medarbejdere.

Leder med erfaring i opbygning af organisationer og kulturer
Du har sandsynligvis en økonomisk baggrund og et vist kendskab til offentlig økonomistyring vil være en fordel. Du har en stærk lederprofil med lyst til at agere som rollemodel i opbygningen af den kommende Gældsstyrelse, hvor der er fokus på både kultur og faglighed. Det er vigtigt, at du har det gåpåmod og den gejst, det kræver, når man skal opbygge nyt og samtidig sikre leverancer af høj kvalitet i samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Strategier, politikker og mål omsætter du til håndgribelige pejlemærker, som medarbejderne kan arbejde målrettet efter. Du følger op på mål inden for eksempelvis effektivitet, omkostninger og trivsel samtidig med, at du bidrager til et højt engagement blandt medarbejderne. Ikke mindst så brænder du for lederrollen og bidrager til gældsinddrivelsesområdets høje ledelsesstandard, hvor empati går hånd i hånd med ordentlighed og effektivitet.

Klik på linket og se mere om vores ledelsesprincipper i lederkompasset .

Om os
Gæld i SKAT har ansvaret for at inddrive al gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og som bidrager til at opretholde den danske velfærdsmodel samt retssikkerheden for dem, som skylder penge.

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Gældsstyrelsens kerneopgave bliver at hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Styrelsen forventes bemandet med ca. 1.500 medarbejdere og får kontorer i Middelfart, Thisted, Grenaa, Randers, Ringkøbing, Tønder og Roskilde. Læs mere om Gældsstyrelsen på www.fra1til7.dk .

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Stillingerne besættes i udgangspunktet på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Det for tiden gældende tjenestested er Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart.

Tiltrædelse
Den 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Frem mod etableringen af den nye styrelse vil ansættelsen være som kontorchef i SKAT, hvor du vil indgå i din afdelings ledergruppe og have reference til underdirektøren på området.

Ansøgning
Finder du stillingen interessant, bedes du sende ansøgning med CV og eksamenspapirer via link ”søg stillingen” senest den 1. marts 2018.

I udvælgelsesprocessen samarbejdes med konsulentfirmaet Mercuri Urval. Der afholdes 1. samtaler den 7. og 8. marts og 2. samtaler den 15. marts 2018. Kandidater til stillingen kan ligeledes forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen, dette gøres primo uge 11.

Der kan forud for ansættelse indhentes restanceoplysninger og straffeattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen eller processen, er du velkommen til at kontakte konstitueret underdirektør for Stab og Styring Michael Olsen på tlf. 72 37 85 14 eller rekrutteringspartner Christian Kofoed-Enevoldsen fra Mercuri Urval på tlf. 20 30 45 60.

Bor du ikke i forvejen i nærheden af Middelfart, kan du kontakte en bosætningskonsulent, som kender områdets skoler, lokalmiljø, ejendomsmæglere mv. Bosætningskonsulenten Anne Marie Klausen kan kontaktes på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og man kan læse mere på www.flyttilmiddelfart.dk

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kontorchef Til Nyetableret Kontor For Konomi Administration Den Kommende Ldsstyrelse: