21 Jun

Direkt Til Dansk Flygtningehj Integration Ledige Stillinger på Dansk Flygtningehj København

Stilling
Direkt Til Dansk Flygtningehj Integration
Selskab
Dansk Flygtningehj
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
21 Jun, 2018 30 days ago

Dansk Flygtningehj København presserende behov efter position for Direkt Til Dansk Flygtningehj Integration. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Direkt Til Dansk Flygtningehj Integration Ledige Stillinger på Dansk Flygtningehj København Detaljer Job:

Kan du sætte retningen for Dansk Flygtningehjælps (DFH) integrationsarbejde, så flere flygtninge og udlændinge bliver i stand til hurtigere at hjælpe sig selv til et aktivt og selvforsørgende medborgerskab? Er du en strategisk, tydelig, tillidsvækkende og motiverende leder med politisk tæft, der kan balancere værdier, kvalitet og en sund forretning? Og skaber du dine resultater gennem relationer og samarbejde? Så er du måske vores nye Direktør for DFH Integration.


Integrationsområdet i Dansk Flygtningehjælp
I Dansk Flygtningehjælp arbejder vi med alle aspekter af flygtningesagen. I DFH Integration er vores fokus at hjælpe flygtninge, som kommer til landet med at blive i stand til at klare sig selv samt at skabe de rigtige forudsætninger for dem til at blive integreret i det danske samfund. Vores opgaver inkluderer sprogundervisning, tolkning, beskæftigelsesindsatser og psykosocial støtte til familier, uledsagede mindreårige flygtninge samt koordinering af vores 8000 frivillige. Vores kunder og samarbejdspartnere er primært kommunerne.

Dansk Flygtningehjælp Integration leverer, som 2. aktør til kommunerne, ydelser af høj kvalitet. Vi har en årlig omsætning på 500 mio. kr., og vores del af DFH består af ca. 600 medarbejdere og 45 ledere fordelt på Lærdansk, Integrationsnet, TolkeService, Center for Udsatte Flygtninge samt Frivilligafdelingen.

Det seneste år har været præget af, at der kommer færre flygtninge til Danmark, når vi sammenligner med de foregående år. Der er dog fortsat brug for at styrke integrationsområdet. Derfor arbejder DFH Integration med at mobilisere flere frivillige, offentligheden og flygtningene selv i integrationsindsatserne. Samtidig kræver skiftende lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet, at vores organisation løbende skal tilpasses. Vi har fokus på at styrke vores eksterne relationer, som har betydning for vores konkurrenceevne, og vi er optaget af at skabe nye løsninger som svar på de vigtigste udfordringer.

Jobbet
Dansk Flygtningehjælp søger en erfaren leder, der kan videreudvikle og drive forretningen. Der er tale om en stilling med stort ledelses- og forretningsansvar, indflydelse og et tæt samarbejde med kommunale interessenter og andre på tværs af det politiske miljø.

Direktøren for DFH Integration er ansvarlig for at positionere integrationsafdelingen som en markant og attraktiv leverandør af ydelser til kommunerne. Direktøren er en stærk katalysator i at sikre konstant udvikling af integrationsarbejdet i takt med udfordringerne og mulighederne i samfundet. Ambitionen er at være førende i forhold til viden og opgaveløsning på integrationsområdet.

Inden for rammerne af DFH’s mission, værdier, strategier, politikker og retningslinjer er du som Direktør for DFH Integration ansvarlig for:
 • Strategi i form af udarbejdelse af årlige planer, der understøtter budgetprocessen.
 • Bidrage med analyser og strategier inden for eget område og tværgående for at sikre dit eget områdes udvikling samt organisationen som helhed.
 • Fortaler og repræsentant for Integration og DFH i relation til myndigheder, medier og befolkningen generelt.
 • Sikre hurtig omstilling af organisationen ved ændringer på rammevilkår og andre ydre påvirkninger.
 • I samarbejde med Generalsekretariatet at sikre, at integrationsområdet i DFH løbende tilpasses og udvikles i henhold til opgavernes karakter og omfang og med et klart blik for kommunernes behov.
 • Tværgående samarbejder internt i organisationen og eksternt med nøgleinteressenter.
 • Styring af eksisterende kontrakter, aftaler, politikker og retningslinjer.
 • Ledelse af lederne i Integrationsnet, Lærdansk, Center for Udsatte Flygtninge, samt Frivilligafdelingen mhp. at sikre, at ledere og medarbejdere løbende udvikles.
Stillingen refererer direkte til generalsekretæren, og du bliver medlem af DFH’s ledelsesteam samt indgår i organisationens daglige og strategiske ledelse.

Din profil
Som vores nye Direktør for Integration er du en forretningsorienteret, analytisk og strategisk leder, der forstår at sætte retning og handling bag dine ord. I det daglige og i en ofte hektisk hverdag er du beslutningsdygtig, handlekraftig og kan med kreativitet, politisk flair samt strategisk og økonomisk tæft bevare overblikket. Din organisation oplever dig som en inspirerende og motiverende leder, der balancerer mellem faglighed og stærk indre motivation for at gøre en forskel. Det er naturligt for dig at skabe samarbejde på kryds og tværs, med såvel interne som eksterne partnere, overordnede, kollegaer og medarbejdere. Udover stærke personlige kompetencer har du følgende faglige kvalifikationer:
 • Flere års dokumenteret ledelseserfaring på direktørniveau og gerne fra den private sektor.
 • Erfaring med salg til det offentlige (B2G).
 • Indgående forretningsforståelse og dokumenteret erfaring med forretningsudvikling og strategi.
 • En relevant videregående uddannelse på bachelor eller kandidatniveau.

Alle medarbejdere og ledere hos DFH skal besidde vores fem kernekompetencer, som er: Kvalitet, Samarbejde, Medansvar, Kommunikation og Integritet.

Kontaktinformation
For mere information er du velkommen til at kontakte Hudson ved Managing Partner & CEO Ola Lenes eller Senior Search Consultant Annette Timmermann på telefon 7027 7733. Hudson assisterer Dansk Flygtningehjælp med selektionen.

Send din motiverede ansøgning og cv til dk@hudson.dk mærket ”784” og senest den 20. juli 2018.

Ansøgningerne deles med Dansk Flygtningehjælp. Bemærk, at når du søger via Hudson, accepterer du samtidig Hudsons privacy policy.


Job Ledige Stillinger Relateret til Direkt Til Dansk Flygtningehj Integration: