18 May

Konsulent Til Benhavns Professionsh Jskoles Ledelses Kommunikationssekretariat Ledige Stillinger på Ucc København

Stilling
Konsulent Til Benhavns Professionsh Jskoles Ledelses Kommunikationssekretariat
Selskab
Ucc
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Ucc København presserende behov efter position for Konsulent Til Benhavns Professionsh Jskoles Ledelses Kommunikationssekretariat. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Konsulent Til Benhavns Professionsh Jskoles Ledelses Kommunikationssekretariat Ledige Stillinger på Ucc København Detaljer Job:

Ledelses- og Kommunikationssekretariatet refererer til rektor og spiller en central og koordinerende rolle i udviklingen af Københavns Professionshøjskole. Du bliver en del af et stærkt hold på 50 kollegaer i et sekretariat med fokus på faglighed, kvalitet, udvikling og trivsel.

Københavns Professionshøjskole er etableret 1. marts 2018 som en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. Fokus for Københavns Professionshøjskole er i 2018 at konsolidere sin organisation. Samtidigt er der et stærkt fokus på at skabe de bedste uddannelser med aktiv involvering af de eksterne interessenter som vi laver uddannelser for og med. Det sker i et stærkt arbejdsfællesskab blandt medarbejdere, ledere og studerende.

Det er Københavns Professionshøjskoles ambition at bidrage til samfundsmæssig velfærd, vækst og demokratisk udvikling gennem bedre uddannelser understøttet af forskning og udvikling og et stærkt samspil til praksis.

Ledelses- og Kommunikationssekretariatets væsentligste opgaver er at:
 • sikre en effektiv betjening af rektor, direktionen og Københavns Professionshøjskoles bestyrelse
 • understøtte fusionen, så der sker en ambitiøs og smidig fusion af de to tidligere professionshøjskoler
 • koordinere og udvikle strategiske processer og orkestrere brugen af styringsinstrumenter i Københavns Professionshøjskole som fx resultatløn, udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet samt strategiudvikling og -opfølgning
 • bidrage til ledelses‐ og organisationsudvikling, herunder kvalitetsudvikling af uddannelserne
 • understøtte gennemførelse af beslutninger og smidig opfølgning
 • bidrage til, at Københavns Professionshøjskole markerer sig udadtil og har et inddragende samarbejde mellem studerende, medarbejdere og ledere indadtil.
Om jobbet
Som konsulent i Ledelses- og Kommunikationssekretariatet kommer du til at arbejde med ledelsesbetjening, strategiske processer, kvalitetsudvikling mv. i tæt dialog med både direktionsmedlemmerne og kolleger i øvrigt. Generelt vil din opgave som konsulent være at bidrage bredt til opgaveløsningen i hele afdelingen og derved understøtte direktionens arbejde med at udvikle Københavns Professionshøjskole som en central uddannelsesinstitution i hovedstadsområdet. Du skal derfor kunne formidle og følge op på ledelsens beslutninger indadtil i organisationen og have et godt blik for udvikling og tendenser i den omverden, som er relevant for vores uddannelser.

Du vil være tilknyttet til den enhed i sekretariatet, hvis primære fokus er på at understøtte arbejdet med fusions- og udviklingsopgaver. Men du vil også indgå i sekretariatets øvrige opgaver, som fx kan være at:
 • deltage i strategiprocesser og opfølgning på strategiske mål
 • udarbejde uddannelsespolitiske analyser, mødematerialer og oplæg
 • generere ledelsesinformation på tværs i organisationen
 • deltage i planlægning og koordinering af tværgående arrangementer for organisationen eller chef-/ledergrupper
 • projektlede og deltage i tværgående projekter eller undersøgelser i organisationen
 • webformidle og administrere ad hoc opgaver af forskellig karakter
 • arbejde med diverse styringsværktøjer
Det er helt centralt, at du har lyst til og evner at arbejde på tværs og løse opgaver i tæt samarbejde med hele organisationen såvel den administrative som den uddannelsesfaglige del, de studerende og vore interessenter. En del af dine arbejdsopgaver vil således knytte sig til de administrative funktioner (HR, økonomi, studieservice mv.), og en del vil knytte sig til uddannelsesmiljøerne.

Den rette person til stillingen:
 • har en uddannelse på kandidatniveau
 • har erfaring med uddannelsessektoren, men det er ikke et krav
 • har en god organisationsforståelse og er pragmatisk og løsningsorienteret
 • er struktureret og har god analytisk sans
 • har stærke skriftlige, kommunikative kompetencer og god talforståelse
 • leverer høj kvalitet i opgaveløsningen, også under tidspres
 • har evne til samarbejde med alle niveauer i organisationen
Løn - og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og relevant organisation, og efter forhandling.

Vil du vide mere?
Se mere om Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af fusion og udvikling Martin Dons Demsing tlf. 4189 7054 eller sekretariatschef Merete Ruager på tlf. 3012 0814.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via linket nedenfor senest 6. juni 2018.

Første samtale forventes afviklet i uge 24 og en evt. anden samtale i uge 25 med henblik på ansættelse 1. august 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Konsulent Til Benhavns Professionsh Jskoles Ledelses Kommunikationssekretariat: